Wist u dat?

 • De vereniging is opgericht in 1988

 • Dat gebeurde in de Koekoekshof in Elp

 • Het oprichtingsbestuur bestond uit mevr. R. Gerding, dhr. H. ter Heide en dhr. G. Klaassens

 • Wij nog heel veel leden hebben die vanaf 1988 lid zijn

 • Er daarvoor al vanaf 1945 de RON (Regionale Omroep Noord) was

 • De omroep voor Groningen, Friesland en Drenthe was

 • In 1959 Overijssel ook mee deed en toen RONO werd

 • De laatste O voor Oost stond

 • In 1985 een initiatief groep geïnstalleerd werd met als doel een eigen Drentse omroep

 • Gedeputeerde Jan Hollenbeek Brouwer er een groot voorstander van was

 • 1 januari 1989 de eigen omroep van start ging

 • We op 3 april 1992 ook onze eigen TV Drenthe kregen

 • Het doel van onze vereniging is: het in stand houden van RTV Drenthe en onze eigen Drentse identiteit

 • De vereniging nog steeds diezelfde doelstelling heeft

 • Wij diverse bijeenkomsten hebben per jaar

 • De eerste jaarlijkse fietstocht al georganiseerd werd in 1991

 • Dat deze nog elk jaar georganiseerd wordt

 • Vier keer per jaar de ‘Vriendenpraot’ bij u in de bus komt

 • De contributie nog steeds € 7,00 per jaar is

 • Het ledenaantal helaas terug loopt

 • Wij daar met z’n allen wat aan moeten doen

 • Een eigen regionale omroep heel belangrijk is

 • Een vereniging Vrienden van een regionale omroep uniek is in Nederland