Uitnodiging ledenvergadering 2021 - Activiteiten

Info over de activiteit

Reserveren tot:27/10/2021 23:00
Activiteit is op:27/10/2021 19:30
Eindigt op:27/10/2021 23:00

Description

Het bestuur van de Vrienden van RTV Drenthe nodigt u uit voor de jaarlijkse Ledenvergadering op woensdag 27 oktober 2021.
- Locatie: Zalencentrum Meursinge Westerbork
- Aanvang: 19.30 uur

 

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen van de ledenvergadering 2020. Omdat het in verband met Covid 19 niet mogelijk was om bij elkaar te komen voor de Jaarlijkse Ledenvergadering, hebben we de jaarstukken gepubliceerd in Vriendenpraot. Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen bij het bestuur op hetgeen we in de Vriendenpraot van augustus 2020 hebben gepubliceerd.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Jaarverslag penningmeester.
 6. Verslag kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heren G. Kroon en Jt. Oosting, reservelid is mevr. H. Blomsma.
 7. Verkiezing nieuw lid kascommissie. De heer Kroon is aftredend. De kascommissie bestaat in 2022 uit dhr. Oosting en mevr. Blomsma. We zoeken dus een reservelid.
 8. Begroting 2021-2022.
 9. Ontwikkelingen van de Omroep door Dink Binnendijk Directeur/Hoofdredacteur RTV Drenthe.
 10. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn dhr. R. Koops, mevr. A. Brandsma-Daman en dhr. J. Venema. Er is nog steeds een vacature, kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

 

Na de pauze een optreden van Harm en Roelof.

 

COVID MAATREGELEN

Conform de huidige geldende regels mogen er 75 mensen in de zaal, waarbij we dan niet hoeven te controleren op vaccinatiebewijzen, maar wel de 1,5 meter moeten handhaven. Laten we meer mensen toe dan moeten we de vaccinatiebewijzen controleren. Dat lijkt ons als bestuur een onmogelijke taak. Daarom hebben wij er voor gekozen om maar 75 mensen toe te laten. Dat is natuurlijk wel vervelend, maar wel werkbaar en veilig voor ons allemaal. Omdat de huidige Covid maatregelen wel regelmatig wijzigen, kunnen we nu natuurlijk niet inschatten hoe de situatie op 27 oktober zal zijn. Wij vragen u daarom de nieuwsberichten ook zelf goed in de gaten te houden. Wij zullen u bij wijzigingen via RTV Drenthe en onze website op de hoogte houden.

Omdat er een beperking geldt voor het aantal mensen dat in een ruimte mag samenkomen, is opgave vooraf noodzakelijk wanneer u van plan bent om naar de vergadering te komen. Toegang alleen voor leden en op vertoon van uw ledenpasje.

Als bestuur vertrouwen wij erop dat u zich alleen aanmeldt wanneer u volledig gevaccineerd bent.

Aanmelden kan vanaf 1 oktober, het liefst per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 06 – 54 33 01 99. Uiteraard is de toegang gratis.

 

Het bestuur

Reservering

Bestellen is niet meer mogelijk.
Uitverkocht !