Jaarvergadering - Activiteiten

Info over de activiteit

Reserveren tot:16/05/2019 22:00
Activiteit is op:16/05/2019 19:30
Eindigt op:16/05/2019 22:00

Description

Het bestuur van de Vrienden van RTV Drenthe heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 16 mei 2019 in de studio aan de Beilerstraat 1 te Assen. Aanvang 19.30 uur! Parkeren kan bij de Drentse Zaak aan de Beilerstraat 24.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de ledenvergadering van 24 mei 2018 *)
 4. Jaarverslag secretaris *)
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
  De commissie bestaat uit mevrouw Metje Groenhof en de heer Gerrit Kroon. Reservelid is de heer Tinus Oosting.
 7. Verkiezing nieuw lid kascommissie
  Mevrouw Groenhof heeft haar werk twee jaar gedaan en treedt af. De commissie bestaat in 2020 uit De heren Kroon en Oosting. We zoeken dus een reservelid.
 8. Begroting 2019/2020
 9. Ontwikkelingen Omroep door Dink Binnendijk of Martin v.d. Veen
 10. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Oosting.
  Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Na een korte pauze spelen we een paar ronden Bingo. De spelmeester en deskundige is Aaldert Oosterhuis. Wij zorgen voor de bingokaarten. Het kost u dus helemaal niks en kunt alleen maar winnen!

*) Download de notulen en het jaarverslag. Deze worden niet nogmaals uitgedeeld op de vergadering.